ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

แตงกวาผลยาว

ผู้แต่ง

แตงกวาผลยาว

บทนำ/บทคัดย่อ

     แตงกวาเป็นพืชที่นิยมบริโภคในหมู่คนไทยในทุกระดับ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายมีคุณสมบัติแก้กระหาย เพิ่มความชุ่มชื้นช่วยการกำจัดของเสียที่ตกค้างในร่างกาย เปลือกแตงกวามีกากใยอาหารและ
แร่ธาตุจำเป็น เช่น ซิลิก้า โพแทสเซียม โมลิบดีนั่ม แมงกานีสและแมกนีเซียม ซิลิก้าซึ่งเป็นแร่ธาตุที่เสริมความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อกระดูกอ่อน เส้นเอ็น และกระดูกแตงกวาเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับแตงโมฟักทองบวบมะระนํ้าเต้าซึ่งมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายทั่วทุกภาคของประเทศมีอายุตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวสั้นโดยใช้เวลาเพียง ๓๐-๔๕ วัน หลังปลูกเมื่อเปรียบเทียบรายได้จากการปลูกแตงกวากับพืชอื่นๆหลายชนิดแล้วแตงกวาเป็นพืชหนึ่งที่สามารถทำรายได้ดีสำหรับในแง่ของผู้บริโภคแล้วแตงกวาที่สามารถนำไปปรุงอาหารได้มากมายหลายชนิดหรืออาจแปรรูปเป็นแตงกวาดองสำหรับส่งจำหน่ายต่างประเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจึงได้รวบรวมสายพันธุ์จากหมู่บ้านต่างๆเพื่อพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ ให้ได้มาซึ่งพันธุ์แตงกวาผลยาว ที่มีผลผลิตฝักสดต่อไร่สูงและต้านทานโรคมีความกรอบอายุเก็บเกี่ยวสั้นและสามารถปลูกได้ในทุกฤดูกาลโดยทำการปลูกคัดเลือกพันธุ์ที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริและสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร


การเข้าชม 522 ครั้ง
การดาวน์โหลด 9 ครั้ง