ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

บวบเหลี่ยม

ผู้แต่ง มทร.ล้านนา

บวบเหลี่ยม

บทนำ/บทคัดย่อ

     บวบเหลี่ยม เป็นพืชผักอีกชนิดหนึ่งที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริให้ความสนใจและให้ความสำคัญ
โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทำการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ คัดเลือกพันธุ์ เพื่อสนอง
ตอบต่อความต้องการและความนิยมจากประชาชนโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นเพราะผักชนิดนี้มีรสอร่อย จะออกดอกติดผลได้ทุกฤดูใช้ประโยชน์ได้ทั้งส่วนใบ ดอก ผล เปลือกผล ขั้วผล เมล็ด เถา น้ำจากเถาและราก เป็นได้ทั้งอาหารและยาสมุนไพร
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงได้ทำการรวบรวมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์บวบเหลี่ยมจาก ๑๘ สายพันธุ์ และพบว่าพันธุ์หมายเลขที่ ๑๓ มีผลผลิตน้ำหนักรวมมากที่สุด คือ ๖๓.๕๐ กิโลกรัมต่อ ๑๐ ต้นต่อ ๘ ตารางเมตร จึงได้ทำการคัดเลือกพันธุ์บวบเหลี่ยมเบอร์ ๑๓ ไว้เป็นพันธุ์คัดใหม่ 


การเข้าชม 704 ครั้ง
การดาวน์โหลด 11 ครั้ง