ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

แตงกวา

ผู้แต่ง มทร.ล้านนา

แตงกวา

บทนำ/บทคัดย่อ

     แตงกวาเป็นพืชต่างถิ่นที่มาจากประเทศอินเดียแต่กลับเป็นที่นิยมในหมู่คนไทยในทุกระดับจึงถือเป็นพืชเศรษฐกิจและพืชพื้นถิ่นที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆ
     ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจึงให้ความสำคัญในการเก็บรวบรวมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ทำให้ได้มาซึ่งพันธุ์แตงกวากว่า ๑๖ สายพันธฺุ์ เป็นพันธุ์ผุลสั้น ๘ สาย พันธุ์ผลยาว ๘ สายพันธุ์และได้พันธุ์ที่มีความเหมาะสมแก่การขยายพันธุ์เป็นพันธุ์คัดใหม่คือ CMS๑


การเข้าชม 577 ครั้ง
การดาวน์โหลด 13 ครั้ง