%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4

แตงกวาผลยาว

ผู้แต่ง

แตงกวาผลยาว

บทนำ/บทคัดย่อ

     แตงกวาเป็นพืชที่นิยมบริโภคในหมู่คนไทยในทุกระดับ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายมีคุณสมบัติแก้กระหาย เพิ่มความชุ่มชื้นช่วยการกำจัดของเสียที่ตกค้างในร่างกาย เปลือกแตงกวามีกากใยอาหารและ
แร่ธาตุจำเป็น เช่น ซิลิก้า โพแทสเซียม โมลิบดีนั่ม แมงกานีสและแมกนีเซียม ซิลิก้าซึ่งเป็นแร่ธาตุที่เสริมความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อกระดูกอ่อน เส้นเอ็น และกระดูกแตงกวาเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับแตงโมฟักทองบวบมะระนํ้าเต้าซึ่งมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายทั่วทุกภาคของประเทศมีอายุตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวสั้นโดยใช้เวลาเพียง ๓๐-๔๕ วัน หลังปลูกเมื่อเปรียบเทียบรายได้จากการปลูกแตงกวากับพืชอื่นๆหลายชนิดแล้วแตงกวาเป็นพืชหนึ่งที่สามารถทำรายได้ดีสำหรับในแง่ของผู้บริโภคแล้วแตงกวาที่สามารถนำไปปรุงอาหารได้มากมายหลายชนิดหรืออาจแปรรูปเป็นแตงกวาดองสำหรับส่งจำหน่ายต่างประเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจึงได้รวบรวมสายพันธุ์จากหมู่บ้านต่างๆเพื่อพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ ให้ได้มาซึ่งพันธุ์แตงกวาผลยาว ที่มีผลผลิตฝักสดต่อไร่สูงและต้านทานโรคมีความกรอบอายุเก็บเกี่ยวสั้นและสามารถปลูกได้ในทุกฤดูกาลโดยทำการปลูกคัดเลือกพันธุ์ที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริและสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร


การเข้าชม 300 ครั้ง
การดาวน์โหลด 5 ครั้ง