%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4

แตงกวา

ผู้แต่ง มทร.ล้านนา

แตงกวา

บทนำ/บทคัดย่อ

     แตงกวาเป็นพืชต่างถิ่นที่มาจากประเทศอินเดียแต่กลับเป็นที่นิยมในหมู่คนไทยในทุกระดับจึงถือเป็นพืชเศรษฐกิจและพืชพื้นถิ่นที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆ
     ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจึงให้ความสำคัญในการเก็บรวบรวมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ทำให้ได้มาซึ่งพันธุ์แตงกวากว่า ๑๖ สายพันธฺุ์ เป็นพันธุ์ผุลสั้น ๘ สาย พันธุ์ผลยาว ๘ สายพันธุ์และได้พันธุ์ที่มีความเหมาะสมแก่การขยายพันธุ์เป็นพันธุ์คัดใหม่คือ CMS๑


การเข้าชม 358 ครั้ง
การดาวน์โหลด 12 ครั้ง