%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4

ฟักทองผลเล็ก

ผู้แต่ง มทร.ล้านนา

ฟักทองผลเล็ก

บทนำ/บทคัดย่อ

    ฟักทองเป็นพืชฟักทองจัดเป็นผักในตระกูลแตงที่มีการใช้ประโยชน์มาอย่างยาวนานที่สุดชนิดหนึ่ง คาดการณ์ว่ามีการปลูกมานานไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ ปี สำหรับการปลูกฟักทองในประเทศไทยได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง คนไทยนิยมบริโภคฟักทองที่มีขนาดน้ำหนักผลเฉลี่ย ๒ - ๓ กิโลกรัม เปลือกมีสีเขียวคล้ำ ร่องผลเป็นพูสม่ำเสมอหรือเปลือกขรุขระแบบหนังคางคก เนื้อสีเหลืองหนาและเหนียว พันธุ์ฟักทองที่เกษตรกรไทยนิยมปลูกเป็นการค้าส่วนใหญ่จะซื้อพันธุ์ลูกผสมที่มีราคาค่อนข้างแพงให้ผลผลิตสูงแต่ไม่สามารถเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์ต่อได้ ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รวบรวมพันธุ์ฟักทองพื้นเมืองที่เกษตรกรเก็บคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ปลูกต่อเนื่อง พบว่าฟักทองพื้นเมืองมีลักษณะที่แตกต่างกัน ๒๓ ลักษณะ ซึ่งแสดงว่ามีความหลากหลายทางด้านพันธุกรรม สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความเหมาะสมตามความต้องการต่อผู้บริโภคได้ต่อไป


การเข้าชม 349 ครั้ง
การดาวน์โหลด 12 ครั้ง